Dòng Laptop Doanh nghiệp mới nhất 2023

Khởi đầu Năm mới 2023 cùng DELL LATITUDE 3430 – Laptop Chuyên nghiệp dành cho Doanh nghiệp

Link Sản phẩm: Dell Latitude 3430 i5: https://2techshop.com/san-pham/laptop-dell-latitude-3430-i5-1235u-ram-8gb-ssd-256gb-m2-pcie-14-fhd-wifi-6-bt-3-year/ Dell Latitude 3430 i7: https://2techshop.com/san-pham/laptop-dell-latitude-3430-i7-1255u-ram-16gb-ssd-512gb-m2-pcie-14-fhd-wifi-6-bt-1-year/ Bộ xử lý Intel Core i5,  i7 lên đến thế hệ thứ 12. Mang đến cho doanh

Chi tiết